Vítejte na stránkách společnosti HM Progress s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2008 se zaměřením na komplexní realizaci TZB, aby později v roce 2016, při transformaci vlastní struktury, změnila jednatele a svoji profilaci zaměřila na specializaci v oboru vzduchotechnika a klimatizace, kde uplatňuje svoje dosavadní zkušenosti dodnes.

Společnost se orientuje na problematiku oboru vzduchotechnika a klimatizace se zaměřením na zakázky malého a středního rozsahu a specializací na běžné komerční a obytné prostory. Současně je kladen důraz na technicky jasná a nekomplikovaná řešení jednotlivých aplikací (projektů).
Prioritně společnost zajišťuje dodávku a montáž VZT a KLM zařízení na základě předložených prováděcích projektů, současně jsme ale také schopni zabezpečit jednoduché návrhy větracích a klimatizačních zařízení v návaznosti na konkrétní požadavek zákazníka. V souvislosti s provázaností oboru VZT a KLM s dalšími navazujícími profesemi, spolupracujeme také s vybranými a dnes již prověřenými dodavateli těchto celků, zejména tedy potom část MaR a EI. Jelikož se nejedná o obory, které by nabízela společnost HM Progress s.r.o. v rámci portfolia svojí specializace, zde jsme schopni zprostředkovaně formou externí spolupráce nabídnout i tyto nezbytné a úzce související technické obory.V neposlední řadě nabízí společnost také pravidelnou běžnou servisní údržbu nejen námi instalovaných, ale i ostatních zařízení.